Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů rugby
Název práce v češtině: Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů rugby
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the dynamic postural stability of rugby players
Klíčová slova: Dynamická posturální stabilita, rugby, SMART EquiTest, Neurocom, stabilita, postura
Klíčová slova anglicky: Dynamic postural stability, rugby, SMART EquiTest, Neurocom, stability, posture
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2019
Datum zadání: 15.12.2019
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Mgr. Irena Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK