Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Subtle Effects in Atmos and Molecules
Název práce v češtině: Jemné efekty v atomech a molekulách
Název v anglickém jazyce: Subtle Effects in Atmos and Molecules
Klíčová slova: radiativní korekce, polarizace vakua, tunelování, WKB aproximace
Klíčová slova anglicky: radiative corrections, vacuum polarization, tunneling, WKB approximation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2019
Datum zadání: 10.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2019
Datum a čas obhajoby: 15.12.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2020
Zásady pro vypracování
The student should first to study pertinent literature.
Second he should program the method of calculation of atomic integrals
and apply it to complex scaling of Floquet Hamiltonian.
Third he should develop method for solution of Hamilton-Jacobi equation.
Seznam odborné literatury
[1] E. Foumouo et al, Phys. Rev. A 74, 063409 (2006)
[2] I. Gillary et al, Phys. Rev. A 74, 052505 (2006)
[3] J. Zamastil et al, Phys. Rev. A 75, 022506 (2007)
[4] N. Moiseyev, Phys. Rep. 302, 211 (1998)
[5] J. Zamastil and L. Skala, J. Math. Phys. 47, 022106 (2006)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Recently there has been much interest, both theoretical and experimental,
in behavior of the atoms in laser fields, see e.g. [1,2] and references therein.
This is important e.g. for further improvement
of coherent and ultrashort laser pulses as well as plasma generation.
The aim of doctoral thesis is twofold.
First, to use the numerically stable method of calculation of the
atomic integrals developed by supervisor and his coworkers [3]
to complex scaling of Floquet Hamiltonian [2,4].
Second, to extend the WKB method
for calculation of the ionization rate of the atoms by static external
electromagnetic fields developed by supervisor and his coworkes [5]
to time-dependent fields.
If succesfull, both developments would represent a substantial progress
in the field.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK