Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení efektu kruhového tréninku s využitím labilních ploch na posturální stabilitu u běžné populace
Název práce v češtině: Zhodnocení efektu kruhového tréninku s využitím labilních ploch na posturální stabilitu u běžné populace
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the effect of circuit training with the use of labile surfaces on the postural stability in the general population
Klíčová slova: posturální stabilita, postura, labilní plochy, kruhový trénink, běžná populace, Star Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test, Sit to Stand test, Functional reach test
Klíčová slova anglicky: Postural stability, posture, lable surfaces, circuit training, general population, Star Excursion Balance test, Unipedal Stance test, Timed Up and Go test, Sit to Stand test, Functional reach test
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2019
Datum zadání: 10.12.2019
Datum a čas obhajoby: 10.06.2022 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2022
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK