Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika diastázy u žen po porodu a její vliv na inkontinenci
Název práce v češtině: Diagnostika diastázy u žen po porodu a její vliv na inkontinenci
Název v anglickém jazyce: Diastasis recti diagnosis among postpartum women and its effect on incontinence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2019
Datum zadání: 04.03.2020
Datum a čas obhajoby: 18.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2020
Oponenti: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK