Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestní odpovědnost lékaře a její dokazování
Název práce v češtině: Trestní odpovědnost lékaře a její dokazování
Název v anglickém jazyce: Criminal liability of a physician and its evidence
Klíčová slova: trestněprávní odpovědnost, zdravotnické právo, lékař
Klíčová slova anglicky: criminal liability, medical law, a physician
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2019
Datum zadání: 03.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2021
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 10:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 203, multimediální učebna 203
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK