Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Applications of Machine Learning for Detecting and Counting Objects in Cell Biology
Název práce v češtině: Využití strojového učení pro rozpoznávání a počítání objektů v buněčné biologii
Název v anglickém jazyce: Applications of Machine Learning for Detecting and Counting Objects in Cell Biology
Klíčová slova: strojové učení, neuronová síť, rozpoznávání objektů, buněčná biologie, segmentace
Klíčová slova anglicky: machine learning, neural network, pattern recognition, cell biology, segmentation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2019
Datum zadání: 04.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Shrnout metody strojovho učení v biologii a navrhnout způsob využití těchto metod pro ropoznání biologických objektů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To review methods of deep-machine learning in biology and to propose potential applications in the recognition of biological objects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK