Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí přátelství u Platóna a Aristotela
Název práce v češtině: Pojetí přátelství u Platóna a Aristotela
Název v anglickém jazyce: Concept of friendship by Plato and Aristotle
Klíčová slova: přátelství, láska, Platón, Aristotelés, dobro, ctnost
Klíčová slova anglicky: friendship, love, Plato, Aristotle, good, virtue
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2019
Datum zadání: 02.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude srovnat pojetí přátelství u Platóna (v dialogu Lysis, Faidros, Symposion a Ústava) a u Aristotela (v Etice Nikomachově, Politice a Zákonech), vyložit, jak oba autoři rozumějí přátelství, jaké jsou jeho druhy, jeho prvky, jaký je cíl a příčina vzniku přátelství, jak se přátelství vztahuje k dobru, ctnostem či politice.
Seznam odborné literatury
Platón, Lysis, OIKOYMENH 1995
Platón, Faidros, OIKOYMENH 2015
Platón, Symposion, OIKOYMENH 2005
Platón, Ústava, OIKOYMENH 2017
Aristoteles, Etika Nikomachova, Rezek 2013
Aristoteles, Politika, Rezek 1998
Aristoteles, Zákony, Rezek 1998
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK