Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv doktríny politické otázky na rozhodování soudců Ústavního soudu ČR
Název práce v češtině: Vliv doktríny politické otázky na rozhodování soudců Ústavního soudu ČR
Název v anglickém jazyce: The impact of the political question doctrine on decision-making of judges of the Constitutional Court of the Czech Republic
Klíčová slova: doktrína politické otázky, Ústavní soud ČR, soudní přezkum ústavnosti
Klíčová slova anglicky: political question doctrine, Constitutional Court of the Czech Republic, constitutional review
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2019
Datum zadání: 02.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2021
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 126, 126
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: JUDr. PhDr. Pavel Uhl, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK