Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti pracovníků ZZS při výjezdech k pacientům v nepříznivé sociální situaci
Název práce v češtině: Zkušenosti pracovníků ZZS při výjezdech k pacientům v nepříznivé sociální situaci
Název v anglickém jazyce: The experience of EMS workers in accessing patients in an unfavourable social situation
Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba, záchranáři, přednemocniční neodkladná péče, sociální práce, sociální pracovník, chudoba, sociální vyloučení, nepříznivá sociální situace
Klíčová slova anglicky: emergency medical service, rescuers, paramedic, pre-hospital emergency care, social work, social worker, poverty, social exclusion, unfavorable social situation emergency medical service, rescuers, paramedic, pre-hospital emergency care, social work, social worker, poverty, social exclusion, unfavorable social situation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Vrzáček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.12.2019
Datum zadání: 02.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: Mgr. Jan Bradna, DiS.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Krátká anotace práce: V diplomové práci se chci věnovat tématu, které se týká zkušeností pracovníků zdravotnické záchranné služby (ZZS) při poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům v nepříznivé sociální situaci. Cílem diplomové práce je zjistit a porovnat zkušenosti záchranářů při výjezdech k pacientům v nepříznivé sociální situaci. Chtěla bych zjistit jak záchranáři tyto situace prožívají a interpretují. S jakými situacemi se při těchto výjezdech setkávají a jak chápou pojem tíživá sociální situace? Výsledek výzkumu by mohl sloužit jako podnět k pravidelnému vzdělávání záchranářů v oblasti sociální práce. Jako další opatření by mohlo být vypracování informačních letáků, které by obsahovaly informace o možnostech poskytnutí sociální pomoci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK