Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné reprodukční chování rwandské populace
Název práce v češtině: Současné reprodukční chování rwandské populace
Název v anglickém jazyce: Current reproductive behavior of Rwandese population
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2019
Datum zadání: 30.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2021
Oponenti: RNDr. Květa Kalibová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat současnými trendy reprodukčního chování obyvatel afrického státu Rwanda. Práce bude zkoumat především současný stav porodnosti (základní ukazatele jako jsou hrubá míra porodnosti, průměrný věk při porodu) kojenecké úmrtnosti a přístupu obyvatel k metodám ovlivňování plodnosti, například antikoncepce nebo metody plánovaného rodičovství. Pro data budou využity převážně statistiky z DHS (Demography and health surveys) a práce bude doplněna krátkými vyjádřeními rwandských obyvatel k tématu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK