Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Buněčné složení mozku zoborožců, šplhavců a srostloprstých ptáků
Název práce v češtině: Buněčné složení mozku zoborožců, šplhavců a srostloprstých ptáků
Název v anglickém jazyce: Cellular composition of brains for hornbills, woodpeckers and coraciiform birds
Klíčová slova: alometrie, velikost mozku, srovnávací neuroanatomie, počet gliových buněk, počet neuronů, izotropická frakční homogenizace
Klíčová slova anglicky: allometry, brain size, comparative neuroanatomy, number of glial cells, number of neurons, isotropic fractionator
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Patrik Stehlík - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2019
Datum zadání: 29.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Oponenti: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat buněčné složení a škálování počtu neuronů a gliových buněk s velikostí mozku u šplhavců, zoborožců a srostloprstých ptáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to analyze how numbers of neurons and glial cells scale with brain size in woodpeckers, hornbills, and coraciimorph birds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK