Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza 4-alkylidenpyrazolonů a jejich využití pro přípravu spirocyklů
Název práce v češtině: Syntéza 4-alkylidenpyrazolonů a jejich využití pro přípravu spirocyklů
Název v anglickém jazyce: Synthesis of 4-alkylidenepyrazolones and their use in preparation of spirocycles
Klíčová slova: 4-alkylidenpyrazolony, α,β-nenasycené pyrazolony, Knoevenagelova reakce, 3-nitropropyl-mesylát, spirocyklické sloučeniny, spiropyrazolony, organokatalýza
Klíčová slova anglicky: 4-alkylidenpyrazolones, α,β-unsaturated pyrazolones, Knoevenagel reaction, 3-nitropropyl-mesylate, spirocyclic compounds, spiropyrazolones, organocatalysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2019
Datum zadání: 29.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Syntéza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synthesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK