Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motiv vody v románu Mlčení od Teolindy Gersãové
Název práce v češtině: Motiv vody v románu Mlčení od Teolindy Gersãové
Název v anglickém jazyce: Motif of water in Teolinda Gersão´s novel The Silence
Klíčová slova: Portugalský román|Teolinda Gersãová|voda|moře|slzy|řeka|komunikace
Klíčová slova anglicky: Portuguese novel|Teolinda Gersão|water|sea|tears|river|communication
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2019
Datum zadání: 02.12.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teolinda Gersãová, současná portugalská spisovatelka, vydala v roce 1981 svou prvotinu, román Mlčení (O Silêncio), který je označován za klíčové dílo portugalské ženské tvorby 20. století a rovněž za jakýsi literární mezník v době po Karafiátové revoluci. Autorka byla jednou z prvních, která dala ženské protagonistce výrazný hlas, v portugalské literatuře dlouho neslyšený. Ženský prvek je v románu spojen s prostorem domu a rovněž s vodním živlem. Anna Gaislerová ve své bakalářské práci bude sledovat různé motivy vody, od slz po vlny oceánu, které v analyzovaném románu fungují jako symboly svobody, snění a především změn. Voda zde znamená pohyb a plynutí, dokonce se promítá i do struktury textu připodobněné k vytrácejícím se kruhům na vodní hladině. Určitým vodítkem bude slavná studie Gastona Bachelarda Voda a sny. Součástí práce bude pochopitelně popis historicko-společenského kontextu, v němž bylo dílo napsáno a kapitola věnovaná životu a dílu Teolindy Gersãové.
Seznam odborné literatury
Gersão, Teolinda. Mlčení. Přel. Lada Weissová. Praha : Torst, 2009
Bachelard, Gaston. Voda a sny. (Esej o obraznosti hmoty). Přel. Jitka Hamzová. Praha : Mladá fronta. 1997
Coelho, Eduardo Prado. "„A Seda do Lenço“ In A Mecânica dos Fluídos", Lisboa : Imprensa Naciona-Casa da Moeda, 1984
Duarte, Olga Maria Carvalho. Teolinda Gersão: A Escrita do O Silêncio. Diplomová práce. Braga : Universidade do Minho. 2005
Rocha, Denise. Poder e palavra em O Silêncio (1981) de Teolinda Gersão
[dostupné on-line: http://periodicos.unb.br/index.php/cerrados/article/download/25971/22810/]
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK