Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolená Voda
Název práce v češtině: Aktivizující pojetí výuky botaniky na ZŠ Odolená Voda
Název v anglickém jazyce: Activation Theory for the Instruction
of Botany at the Odolená Voda Primary School
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2007
Datum zadání: 24.05.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK