Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vícedenní pěší turistika jako udržitelný způsob rekreačního využití horských oblastí: příklad Šumavy
Název práce v češtině: Vícedenní pěší turistika jako udržitelný způsob rekreačního využití horských oblastí: příklad Šumavy
Název v anglickém jazyce: Trekking as a sustainable practice of recreation in mountain areas: the example of Šumava Mountains
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2022
Oponenti: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je diskutovat roli vícedenní pěší turistiky ve způsobu využívání a rozvoji horských oblastí na příkladu přeshraničního území Šumavy. Práce se soustředí především na následující výzkumné otázky:
Lze vícedenní pěší turistiku považovat za udržitelnou formu cestovního ruchu? Jak se měnil její význam, pojetí a zaměření na území Šumavy, resp. NP Šumava a příp. NP Bavorský les?
Kdo jsou ti, kteří se vydávají na vícedenní turistické přechody území? Jaké jsou jejich motivace?
Jak významnou roli má vícedenní pěší turistika ve správě, ochraně a rozvoji území Šumavy? Jak ji vnímají aktéři podílející se na správě této oblasti?
V průběhu řešení práce budou kromě běžně dostupných zdrojů informací, včetně statistických zdrojů, uplatněny prvky terénního výzkumu a pozorování a využity metody kvalitativního výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK