Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života v dimenzi zdraví: Česko v regionálním pohledu
Název práce v češtině: Kvalita života v dimenzi zdraví: Česko v regionálním pohledu
Název v anglickém jazyce: Quality of life in dimension of health: Czechia in regional perspective
Klíčová slova: kvalita života, zdraví, determinanty zdraví, prostorová analýza, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), Česko
Klíčová slova anglicky: quality of life, health, determinants of health, spatial analysis, administrative district of municipalities with extended powers
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat konceptu kvality života v dimenzi zdraví na regionální úrovni. Cílem práce bude popsat a vyhodnotit prostorovou diferenciaci a časoprostorovou variabilitu kvality života v dimenzi zdraví v Česku na regionální úrovni v období 2010–2019. Zároveň budou v práci identifikovány regiony s vysokou a nízkou úrovní objektivní kvalitou života v dimenzi zdraví, což pomůže odhalit možné regionální podmíněnosti.
Práce bude využívat data o objektivní kvalitě života v dimenzi zdraví ze sekundárních zdrojů a bude založena na kvantitativní analýze zmíněných sekundárních dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK