Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989
Název práce v češtině: Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Renewal of the Augustinian Lay Community in the Czech Republic after 1989
Klíčová slova: Augustiniáni, laici, obnova, církev, společenství.
Klíčová slova anglicky: Augustinians, laity, renewal, the church, community.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ekumenický institut (27-EI)
Vedoucí / školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2019
Datum zadání: 27.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2021
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Ing. Alois Křišťan, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce Obnova augustiniánského laického společenství v Čechách po roce 1989 je vývoj komunit augustiniánských laiků na území České republiky po obnově řeholního života koncem 20. století. Tento vývoj práce sleduje v kontextu událostí ve společnosti a církvi. Ve stručnosti je zde představen řád svatého Augustina, jeho historie, řehole a spiritualita včetně jeho laické komunity. K porozumění procesu obnovy je využito komparace situace v Čechách se situací na území Itálie, kde řeholní život probíhal kontinuálně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis Renewal of the Augustinian Lay Community in the Czech Republic after 1989 deals with the renewal of religious life in Augustinian laymen communities in the Czech Republic that started in the last decade of the 20th century. The development of this renewal is pursued against the backdrop of political and social changes in the Czech society, and in the Catholic Church in general. The Order of St. Augustine, its history, monastic rules, and spirituality, including its lay community, are introduced briefly too. A comparison of religious life both in the Czech Republic and in Italy, where it took place continuously for centuries, helps clarify the process of renewal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK