Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Development of a heterogeneous catalytic system using multiply charged cyclodextrins and proline-based organocatalysts
Název práce v češtině: Vývoj heterogenního katalytického systému s využitím několikanásobně nabitých cyklodextrinů a prolinových organokatalyzátorů
Název v anglickém jazyce: Development of a heterogeneous catalytic system using multiply charged cyclodextrins and proline-based organocatalysts
Klíčová slova: supramolekulární chemie, cyklodextriny, heterogenní katalýza, organokatalýza, Hayashiho-Jørgensenův katalyzátor
Klíčová slova anglicky: supramolecular chemistry, cyclodextrins, heterogeneous catalysis, organocatalysis, Hayashi-Jørgensen catalyst
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2022
Oponenti: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petr Kasal, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude optimalizace vazby vybraných katalyzátorů (osvědčených při homogenní katalýze) na pevný nosič za využití elektrostatické kotvy a studium katalytické aktivity a znovupoužitelnosti připravených systémů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will be to optimize the binding of selected catalysts (proven in homogeneous catalysis) to a solid support using an electrostatic anchor and to study the catalytic activity and reusability of prepared systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK