Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity jako součást života dítěte předškolního věku
Název práce v češtině: Pohybové aktivity jako součást života dítěte předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Movement Activities as a Part of the Life of a Pre-schooler
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2007
Datum zadání: 24.05.2007
Datum a čas obhajoby: 18.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Jitka Polášková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK