Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autoimunitní mechanismy u Parkinsonovy nemoci
Název práce v češtině: Autoimunitní mechanismy u Parkinsonovy nemoci
Název v anglickém jazyce: Autoimmune mechanisms in Parkinsons disease
Klíčová slova: Parkinsonova nemoc, autoimunita, cytokiny, neurozánět, T-lymfocyty
Klíčová slova anglicky: Parkinsons disease, autoimmunity, cytokines, neuroinflammation, T-cells
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2019
Datum zadání: 28.11.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Standardizovaná terapie Parkinsonovy nemoci je založena na podávání přímých a nepřímých dopaminových agonistů. Před časem byly publikovány informace o potenciálním teraputickém vlivu nesteroidních antirevmatik. I když následné klinické studie tento terapeutický efekt zcela nepotvrdily, naznačily na druhé straně možný podíl eikosanoidů a cytokinů na vzniku a vývoji tohoto onemocnění. Cílem práce bude proto zhodnotit možný podíl imunitních mechanismů na Parkinsonově nemoci a to především na základě recentně dostupných informací.
Plán: Leden - květen 2020: vyhledávání a zpracovávání podkladů,
srpen - listopad 2020: zpracování pracovní verze kvalifikační práce.
Konzultace s vedoucím průběžně podle potřeby
Seznam odborné literatury
Driver J.A. et al.: Use of non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of Parkinsons disease: nested case-control study. Neurology, 74, 2010, 995-1002.
Gague J.J. a Power M.C.: Anti-inflammatory drugs and risk of Parkinson disease. Brit. Med. J., 342, 2011, 1-8.
Garreti F. et al.: Autoimmunity in Parkinsons disease. The role of α-synuclein specific T-cells. Frontiers Immunol., 10, 2019, 1-12.
Illarioškin S.N.: Příčiny vzniku Parkinsonovy nemoci - nové představy. Česk. Slov. Neurol. Neurochir., 78,2015, 283-291.
Liu J.-Q. et al.: Role of chemokines in Parkinson disease. Brain Res. Bull., 152,2019, 11-18.
Racette B.A. et al.: Immunosuppressants and risk of Parkinson disease. Ann. clin. trans. Neurol., 5, 2017, 870-875.
Roth J. a kol.: Parkinsonova nemoc, Maxdorf. 2009, 1-224.
Schwartzová M.: Neuroimunita. Albatros Media, 2016, 1-224.
Předběžná náplň práce
Abstrakt čes./angl.
Úvod a cíl práce
Hypotézy vzniku Parkinsonovy nemoci
Autoimunitní mechanismy
Úloha T-lymfocytů
Závěry
Přehled použité literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK