Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Název práce v češtině: Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Název v anglickém jazyce: Polymeric nanofibrous carriers for local application of hydrophobic drugs - studying of the drug release profiles by HPLC
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2019
Datum zadání: 05.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2019
Do kdy má student odevzdat:05.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.12.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK