Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nebudeš dychtit: ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně
Název práce v češtině: Nebudeš dychtit: ozvuky desátého přikázání v Novém zákoně
Název v anglickém jazyce: You shall not covet: echoes of the tenth commandment in the New Testament
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.11.2019
Datum zadání: 22.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: doc. Petr Sláma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK