Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chemická signalizace mezi mikroorganismy
Název práce v češtině: Chemická signalizace mezi mikroorganismy
Název v anglickém jazyce: Chemical signaling among microorganisms
Klíčová slova: Quorum sensing, signální dráha, signální molekula, bakterie, kvasinky, komunikace
Klíčová slova anglicky: Quorum sesnig, signal molecule, signal pathway, bacteria, yeast, communication
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2019
Datum zadání: 22.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.07.2020
Oponenti: RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce shrne současné znalosti týkající se chemické signalizace (především quorum sensing) u bakterií a kvasinek.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK