Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metabolipidomic profiling of white adipose tissue by UPLC-MS/MS
Název práce v češtině: Metabolipidomická analýza bílé tukové tkáně pomocí UPLC-MS/MS
Název v anglickém jazyce: Metabolipidomic profiling of white adipose tissue by UPLC-MS/MS
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, metabolomika, lipidomika, lipidy, LC-MS, metabolismus, bílá tuková tkáň
Klíčová slova anglicky: mass spectrometry, metabolomics, lipidomics, lipids, LC-MS, metabolism, white adipose tissue
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2019
Datum zadání: 04.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:04.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2019
Předběžná náplň práce
Rybí tuk bohatý na n-3 polynenasycené mastné kyseliny (EPA a DHA) je zdraví prospěšným potravinovým doplňkem, který pomáhá předcházet mnoha zdravotním komplikacím. Mechanizmus příznivého působení rybího tuku na molekulární úrovni v buňce však nebyl dosud zcela rozluštěn. Dle výzkumů z poslední doby je zřejmé, že biologicky aktivními látkami jsou protektiny, resolviny a n-3 endokanabinoidy, metabolity EPA a DHA analogické eikosanoidům a endokanabinoidům odvozeným od kyseliny arachidonové. Tyto látky ovlivňují zánětlivou odpověď i energetický stav buňky skrze AMP-aktivovanou proteinovou kinázu (AMPK). AMPK je jedním z hlavních buněčných senzorů energetické homeostázy, ovlivňuje tvorbu eikosanoidů skrze cyklooxygenasu 2, energetický metabolizmus skrze signální dráhu endokanabinoidů, a je spojena s benefičními účinky EPA a DHA. Cílem dizertační práce je vývoj a optimalizace UPLC-MS/MS metod pro charakterizaci eikosanoidů a endokanabinoidů v komplexních biologických vzorcích (lidská a myší plasma, tkáně) na sestavě Ultimate 3000 RSLC a QTRAP 5500 spolu s dalšími technikami pro měření metabolomu. Pomocí výsledných metod budou analyzovány vzorky z experimentů na myších či materiál z klinických studií v rámci spolupráce s vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. Fyziologická část práce bude zahrnovat zejména měření celkového metabolizmu myší metodou nepřímé kalorimetrie. Touto metodou budou charakterizovány myši s delecí genu pro alfa 2 podjednotku AMPK, a to na pozadí myšího kmene C57BL/6J a A/J. Myši budou vystaveny různým teplotním vlivům a dietám obsahujicím EPA a DHA a budeme sledovat schopnost adaptace na změnu vnějších podmínek. Práce bude realizována na Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i. a finančně zajištěna projekty GAČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK