Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza rozvodovosti v zemích EU v sociodemografické perspektivě
Název práce v češtině: Analýza rozvodovosti v zemích EU v sociodemografické perspektivě
Název v anglickém jazyce: Analysis of EU divorce rates in countries in socio-demographic perspective
Klíčová slova: rozvodovost, rodina, Evropa, postoje, binární logistická regrese, shluková analýza
Klíčová slova anglicky: divorce rate, family, Europe, attitudes, binary logistic regression, cluster analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2019
Datum zadání: 20.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Oponenti: RNDr. Květa Kalibová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Analýza rozvodovosti na základě demografických dat Eurostatu, doplněná studiem postojů obyvatelstva z výběrových šetření EVS nebo ESS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK