Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení asistenta pedagoga na základní škole z pohledu žáků s ADHD a jejich rodičů
Název práce v češtině: Postavení asistenta pedagoga na základní škole z pohledu žáků s ADHD a jejich rodičů
Název v anglickém jazyce: Role of teacher assistant in elementary school from the perspective of pupils with ADHD and their parents
Klíčová slova: asistent pedagoga, syndrom ADHD, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: teacher assistant, ADHD syndrome, pupil with special educational needs, inclusive education
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2019
Datum zadání: 20.11.2019
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK