Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv agonistické a antagonistické dvojsérie na submaximální výkon v bench presu
Název práce v češtině: Vliv agonistické a antagonistické dvojsérie na submaximální výkon v bench presu
Název v anglickém jazyce: The effect of agonist and antagonist disets on submaximal bench press
Klíčová slova: agonisté, antagoniste, objem, hypertrofie, individualizace, pohybová intervence
Klíčová slova anglicky: agonist, antagonist, volume, hypertrophy, individualization, physical intervention
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.06.2019
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 16.01.2020 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2020
Oponenti: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V., NOVOTNÁ, V. Fit program pro ženy. Praha: Grada Publishing s.r.o. 2006
CAVALCANTE, E., RIBEIRO, A., NASCIMENTO, M., SILVA, A., TOMELERI, C., NABUCO, H., PINA, F., MAYHEW, J., DA SILVA-GRIGOLETTO, M., DA SILVA, D., FLECK, S., CYRINO, E., Effects of Different Resistance Training Frequencies on Fat in Overweight/Obese Older Women. [online], 2019 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0599-6555
DELAVIER, F. GUNDILL. M. The strength training anatomy workout. Champaign, IL: Human Kinetics, c2011. ISBN 1450400957.
EGRESSY, J. Tuk není nepřítel: a jak je to s tím pohybem. Brno: CPress 2018
HAGHJOO, M., ZAR, A., HOSEINI, S. A., Effect of 8-week Zumba training on overweight women's body composition. [online], 2019 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://pdfs.semanticscholar.org/e77e/0af5944a8b3420b119ddcd4391c3161c7e44.pdf
HOEGER, W., HOEGER, S., Lifetime Physical Fitness and Wellness A Personalized Program. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning, c2011. ISBN 0538737468.
HOŘEJŠÍ, J., Lidské tělo. Bratislava: Gemini, 1991.
HUNTER, G., MCCARTHY, J., BAMMAN, M., Effects of Resistance Training on Older Adults. [online], 2019 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.2165%2F00007256-200434050-00005
KOLOUCH, V., KOLOUCHOVÁ, L. Kondiční kulturistika. Praha: Olympia, 1990.
LENHERT, M. Kondiční trénink [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: https://publi.cz/books/149/08.html
MACH, I, HADROVSKÝ, R. Do kondice s mistrem světa ve fitness. Praha: Olympia, 2005.
MEDEK, V., NOVÁK, P., SMEJKAL, J., Kulturistika pod mikroskopem. Pardubice: Svět kulturistiky, 1992
MÜLLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Triton 2003.
ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY [online], 2019 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z:
https://www.etymonline.com/word/cardio-
OSTEN, P., Osobní trenér 3, Komplexní cvičení pro dokonalou kondici. Praha: Grada. 2005
PAVLUCH, L., FROLÍKOVÁ, K. Osobní trenér: cvičíme ve fitness centru. 1. vyd. Praha: Grada, 2004,
PETRIZZO, J., DIMENNA, J., MARTINS, K., WYGAND, J., OTTO, R., Case Study: The Effect of 32 Weeks of Figure-Contest Preparation on a Self-Proclaimed Drug-Free Female's Lean Body and Bone Mass. [online], 2019 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28253030
RIBEIRO, A., SCHOENFELD, B., SILVA, D., PINA, F., GUARIGLIA, D., PORTO, M., MAESTÁ, N., BURINI, R., CYRINO, E., Effect of Two-Versus Three-Way Split Resistance Training Routines on Body Composition and Muscular Strength in Bodybuilders: A Pilot Study. [online], 2019 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26008801
RUDZINSKYJ, I., SMEJKAL, J., Kulturistika pro Všechny! Vydání: 1999. Pardubice: Svět kulturistiky
SCULLY, P. Fitness – kompletní kurs. 1. vydání. Pardubice: Jitka Krejčíková,
SMEJKAL, J. Kulturistika cviky. Pardubice: Svět kulturistiky, 1997.
STACKEOVÁ, D. Fitness programy - teorie a praxe: metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén. 2008
STACKEOVÁ, D. Fitness, Metodika cvičení ve fitness centrech. Praha: Karolinum 2004
STOPPANI J., Velká kniha posilování. Praha: Grada Publishing s.r.o.2016
TLAPÁK, P. MACH, I. Posilování pro muže: cvičíme ve fitness centru. Dotisk 2. vyd. Praha: Olympia, 2003.
TLAPÁK, P., Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: ARSCI 2003.
VELLA, M., Anatomie pro trénink svalové síly a vytrvalosti. Praha: Mladá fronta 2007
WALKER, O. Post-exercise stretching [online], 2016 [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: https://www.scienceforsport.com/post-exercise-stretching/
WANGHOFER, E. Kulturistika pro ženy. Praha: Beta – Dobrovský, 2000.
WHO, Obesity and overweight [online], 2018 [cit. 2019-03-31]. Dostupné z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
WHO, Physical Activity and Adults [online], 2018 [cit. 2019-03-31]. Dostupné z:
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/
ZHÁNĚL, J., BALAŠ, J., TRČKA, D., & SHEJBAL, J. Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise. Tenis, 2000 11(3), s. 18-19.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce je zjistit vliv pořadí cviků a typu série na submaximální výkon v BP, při velikosti odporu 4RM a době odpočinku 4 min.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to determine the differences in effect of different types of sets and order of individual exercises on submaximal performance in BP, with resistence of 4RM and 4-minute rest interval.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK