Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontroverzní témata v hodinách občanské výchovy
Název práce v češtině: Kontroverzní témata v hodinách občanské výchovy
Název v anglickém jazyce: Controversial Themes in Civics Lessons
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2007
Datum zadání: 13.05.2007
Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK