Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza výživy a stravovacích zvyklostí studentů vybraných pražských SŠ a SOU
Název práce v češtině: Analýza výživy a stravovacích zvyklostí studentů vybraných pražských SŠ a SOU
Název v anglickém jazyce: The analysis of nutrition and dietary habits of students and apprentices of Prague secondary schools
Klíčová slova: Výživa a zdraví, výživové zvyklosti, zdravý životní styl, hodnocení výživy, správné stravování dospívající mládeže, povědomí mládeže o výživě
Klíčová slova anglicky: Nutrition and health, nutritional habits, healthy lifestyle, nutrition evaluation, proper eating of adolescents, youth awareness of nutrition
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 14:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Alena Thorovská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na hodnocení výživy a tvorbu edukačního materiálu podněcujícího ke správnému stravování na základě analýzy stravování vybraných studentů
Seznam odborné literatury
FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ, J., MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta, Praha, Karolinum, 2013, ISBN 978-80-346-22472-7
NEVORAL A KOL., Výživa v dětském věku, Praha,Nakladatelství H&H, 2003, ISBN 80-86-022-93-5
MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D., Výchova ke zdraví, Praha, Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2715-8
TLÁSKAL, P., et al., Výživa a potraviny pro zdraví, Praha, Společnost pro zdraví, 2016, ISBN 978-80-906659-0-3
ZVÍROVSKÝ, M., Zdravý životní styl, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN 978-80-7290-661-1
Předběžná náplň práce
1. Vymezení pojmu výživy v souvislosti se zdravím
2. Správná výživa dospívající mládeže, specifika výživy vybrané věkové skupiny
3. Potřeba jednotlivých složek stravování
4. Výzkumné šetření formou dotazníků a zhodnocení stravování z hlediska výživové hodnoty
5. Tvorba informačního materiálu vybízející k zodpovědnosti za svoji budoucnost i formou výživy těla
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK