Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trendy v české tradici stravování
Název práce v češtině: Trendy v české tradici stravování
Název v anglickém jazyce: Trends in Traditional Czech Cuisine
Klíčová slova: tradice|modernizace|jídlo|tradiční kuchyně|stravování|stravovací trendy|gastronomie
Klíčová slova anglicky: tradition|modernization|food|traditional kitchen|eating habits|eating trends|gastronomy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.02.2020
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Eva Richter, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska
Jídlo představuje společenskou událost odehrávající se u jednoho stolu. V České republice je hluboce zakořeněna tradice české kuchyně, která je dodržována a předávána z generace na generaci. Tato práce se bude zabývat trendy ve stravování, alternativními způsoby stravování a tím, jak jsou tyto trendy prezentovány čtenářům kulinářských periodik vzhledem k tradičním pokrmům a tedy tím, co česká společnost preferuje při výrobě a přijímání jídla. Práce naváže na výzkum CVVM, v rámci projektu Naše společnost, se zaměřením na veřejnost a její pohled na tradiční českou kuchyni.

Cíl
Cílem práce bude popsat, jaké trendy se v posledních letech objevují ve stravování a jakým způsobem tyto trendy ovlivňují českou tradici odehrávající se kolem kuchyně a jídelního stolu.

Metodika
Obsahová analýza kulinářských časopisů Gourmet, Apetit a Food od roku 2009 do roku 2019. Budu hledat, jakým způsobem se mění tradiční české recepty, jaké změny se dějí v rámci receptů a jaké přísady se nahrazují „modernějšími” ingrediencemi.

Hypotézy
Recepty se posunou od tradice k trendům s ohledem na zdraví.
Tradice bude silná, co se ústředních ingrediencí receptů týče.
Zpracování receptů tradiční a moderní kuchyně se bude lišit.
Recepty se budou uchylovat k ingrediencím, které jsou nutričně hodnotnější.
Za použití ústředních ingrediencí tradičních receptů bude čtenářům prezentován alternativní pokrm.

Charakteristika závěrů
Od bakalářské práce očekávám, že potvrdí hypotézy a pomůže porozumět dnešní společnosti vzhledem k trendům a tradicím, které se objevují v souvislosti s jídlem a jeho přípravou.
Seznam odborné literatury
Anderson, E. N. (2005) Everyone Eats: Understanding Food and Culture. New York: New York University Press. 295 s. ISBN 978-0814704967.
Conti, C., Tedesco, D., Costa, A. , Balzaretti, C. a Russo, V.(2018); Survey on food preferences of university students: From tradition to new food customs? Agriculture (Switzerland) [online]. 2018, 8(10) [cit. 2019-10-23]. DOI: 10.3390/agriculture8100155. ISSN 20770472.
Dvořáková-Janů, V. (1999); Lidé a jídlo. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866- 41-2.
Frolcová, V. (2001) Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001. 277 s. ISBN 80-7021-503-8.
Frolec, V. (1988) Vánoce v české kultuře. Nakladatelství Vyšehrad, 1988. 343 s. ISBN 0-7021-511-9.
Katz, S. H. and Weaver, W. W. et al. (2002); Encyclopedia of Food and Culture. New York: Charles Scribner’s Sons. 516-523
Klánová, E., Pavera, L. (2012); Gastronomie v toku času I. 1. vyd. Praha : Press21. 244 s. ISBN 978-80-905181-1-7
Nestle, M. (2002); Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health. Berkeley, CA: University of California Press.
Montanari, M., & Sonnenfeld, A. (2006). Food Is Culture. Columbia University Press.
Seidlová, A. (2003); „Česká tradiční kuchyně“. Naše společnost 1 (3‐4): 5 – 11.
Stajcic, N. (2013); Understanding Culture: Food as a Means of Communication. Hemispheres. Dostupné online:http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3b71a1ed-2c03-499a-8884-ab5ec51e1f56
Vavřinová, V. (2002); Malá encyklopedie Vánoc. 3. vyd. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-132-5.
Vavřinová, V. (2006); Malá encyklopedie Velikonoc. 1. vyd. Praha: Libri. ISBN 80-7277-292-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK