Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxicita a hyperakumulace arsenu v rostlinách a potenciál využití v remediacích
Název práce v češtině: Toxicita a hyperakumulace arsenu v rostlinách a potenciál využití v remediacích
Název v anglickém jazyce: Arsenic toxicity and hyperaccumulation in plants and their potentail use in phytoremediation
Klíčová slova: Arzén, Detoxikácia, Fotosyntéza, Fytoremediácia, Fytotoxicita, Hyperakumulácia, Príjem, Transport
Klíčová slova anglicky: Arsenic, Detoxification, Photosynthesis, Phytoremediation, Phytotoxicity, Hyperacummulation, Uptake, Transport
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Mašková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2019
Datum zadání: 25.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Arsen jakožto toxický prvek se dostává do půdy vedle přirozených geologických procesů také antropogenní činností. Kontaminace půd vede jak k negativnímu působení na rostliny, tak prostřednictvím potravního řetězce ovlivňuje celý ekosystém, včetně člověka. Odstranění arsenu z kontaminovaných půd je celosvětový problém. Jednou z možností remediace zasažených půd je využití rostlinných hyperakumulátorů arsenu. Práce bude zaměřena na shrnutí dosavadních poznatků o rostlinách akumulujících arsen a fyziologických reakcích spojených s extrémní odolností vůči tomuto toxickému polokovu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK