Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxicita perfluorovaných uhlovodíků
Název práce v češtině: Toxicita perfluorovaných uhlovodíků
Název v anglickém jazyce: Toxicity of perfluorinated hydrocarbons
Klíčová slova: Ekotoxicita, perfluorované uhlovodíky, mechanismus toxicity, perfluorooktansulfonová kyselina
Klíčová slova anglicky: Ecotoxicity, perfluorinated hydrocarbons, mode of action, perfluorooctanesulfonic acid
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2019
Datum zadání: 17.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2020
Oponenti: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce synteticky a kriticky shrne dosavadní poznatky týkající se toxicity běžně se vyskytujících perfluorovaných látek. Pozornost bude rovněž věnována mechanismům toxicit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK