Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Structure-assisted development of a continuous carboxypeptidase assay
Název práce v češtině: Vývoj substrátů pro kontinuální fluorescenční stanovení karboxypeptidasové aktivity s využitím rentgenostrukturní analýzy
Název v anglickém jazyce: Structure-assisted development of a continuous carboxypeptidase assay
Klíčová slova anglicky: glutamate carboxypeptidase II, internally quenched fluorescent probes, enzyme kinetics; X-ray crystallography
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2019
Datum zadání: 17.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2021
Oponenti: Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je metaloproteáza, která je využívána jako cíl terapeutických intervencí nádorů prostaty nebo neurodegenerativních onemocnění. Cílem této práce je s využitím rentgenostrukturní analýzy navrhnout a strukturně a kineticky charakterizovat malé fluorescenční molekuly využitelné pro kontinuální měření enzymatické aktivity GCPII. Použitými technikami jsou heterologní exprese a purifikace cílového proteinu, krystalizace, sběr difrakčních data a řešení struktur enzym/substrát, kinetická měření (čtečka mikrotitračních destiček, kapalinová chromatografie).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK