Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mitochondriální respirace hnědé tukové tkáně v rozvoji chladové aklimace
Název práce v češtině: Mitochondriální respirace hnědé tukové tkáně v rozvoji chladové aklimace
Název v anglickém jazyce: Mitochondrial respiration of brown adipose tissue in development of cold acclimation
Klíčová slova: Hnědá tuková tkáň, mitochondrie, respirace
Klíčová slova anglicky: Brown adipose tissue, mitochondria, respiration
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2019
Datum zadání: 19.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2021
Oponenti: RNDr. Mgr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Fyziologe svalů
Termoregulace
Seznam odborné literatury
Literaturu student aktivně vyhledá ve vědeckých databázích podle klíčových slov
Předběžná náplň práce
Srdce a hnědý tuk jsou vysoce oxidativní tkáně. Hnědý tuk se formuje v průběhu chladové aklimace a jeho kvalita se postupně mění. Jak se tato kvalita mění v průběhu mírné aklimace na chlad není dosud známo. Cílem práce je změřit mitochondriální respiraci hnědé tukové tkáně v počátku aklimace na chlad (1, 3 a 10 dní) u kontrolních a adaptovaných potkanů; aále pak po chornické aklimaci 5 týdnů v 8°C.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Heart and brown fat are highly oxidative tissues. Brown fat is formed during cold acclimation and its quality gradually changes. How this quality changes during mild acclimation to cold is not yet known. The aim of this work is to assess the mitochondrial respiration of brown adipose tissue during acute exposure to cold (1, 3 and 10 day) in control and adapted rats, and then after 5 weeks of acclimation in 8°C.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK