Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetická polarita v konkrecích
Název práce v češtině: Magnetická polarita v konkrecích
Název v anglickém jazyce: Magnetic polarity in concretions
Klíčová slova: konkrece, magnetické pole, inverze
Klíčová slova anglicky: concretion, magnetic field, inversion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.11.2019
Datum zadání: 17.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: Mgr. Jiří Adamovič, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše poznatků o vzniku železitých konkrecí v různých typech sedimentačních prostředí. Student změří magnetismus konkrecí Utahu a České Republiky a pokusí se zjistit zda železo v konkrecích má odlišnou polaritu v závislosti na době vzniku železité mineralizace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK