Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Souvislost tvaru inhibičních zón v E-testu s mechanismem působení antibiotik
Název práce v češtině: Souvislost tvaru inhibičních zón v E-testu s mechanismem působení antibiotik
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of antibiotic action and their relationship to the shape of the inhibition zones in E-test
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2019
Datum zadání: 15.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porovnání účinku různých antibiotik při stanovení E-testem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK