Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Migrační mobilita seniorů
Název práce v češtině: Migrační mobilita seniorů
Název v anglickém jazyce: Migration mobility of seniors
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Analýza migrační mobility seniorů v Česku za použití dat z hlášení o stěhování. Detailněji zaměřený výzkum na vybraný region v Česku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK