Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Signalizace řízená trimerními G proteiny v neurodegenerativních procesech
Název práce v češtině: Signalizace řízená trimerními G proteiny v neurodegenerativních procesech
Název v anglickém jazyce: Trimeric G protein-regulated signaling in neurodegenerative processes
Klíčová slova: GPCRs, G protein, signalizace, neurodegererace, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, amyotrofická laterární skleróza
Klíčová slova anglicky: GPCRs, G proteins, signalization, neurodegeneration, Alzheimer´s disease, Parkinson´s disease, Huntington´s disease, amyotrophic lateral sclerosis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2019
Datum zadání: 18.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: Mgr. Romana Weissová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce shrne poznatky týkající se změn v signalizaci řízené trimerními G proteiny v průběhu neurodegenerativních procesů. Tyto poznatky mohou být důležité pro lepší pochopení etiologie neurodegenerativních onemocnění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will summarize information about changes in trimeric G protein regulated signaling during neurodegenerative processes. This knowlegde can be important for better understanding of etiology of neurodegenerative diseases.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK