Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha fosfatidylinositol-4-fosfát 5-kinázy PPK-1 v regulaci signální dráhy proteinu Wnt u Caenorhabditis elegans
Název práce v češtině: Úloha fosfatidylinositol-4-fosfát 5-kinázy PPK-1 v regulaci signální dráhy proteinu Wnt u Caenorhabditis elegans
Název v anglickém jazyce: The role of phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase PPK-1 in Wnt signalling regulation in Caenorhabditis elegans
Klíčová slova: Caenorhabditis elegans, Wnt, PIP5K, PPK-1, migrace QL, EGL-20, LIN-44
Klíčová slova anglicky: Caenorhabditis elegans, Wnt, PIP5K, PPK-1, QL migration, EGL-20, LIN-44
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Kristýna Zavadilová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2019
Datum zadání: 14.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Gen ppk-1 u modelového organismu Caenorhabditis elegans kóduje fosfatidylinositol-4-fosfát 5-kinázu. Tento enzym je zásadní pro produkci PI(4,5)P2 v buňkách. Ztráta exprese ppk-1 vede například ke ztrátě polarity během asymetrického dělení, hladina PPK-1 ovlivňuje schopnost růstu nervových zakončení nebo úroveň neurodegenerace. Předběžné výsledky v C. elegans ukazují, že gen ppk-1 je důležitý také pro migraci specifické skupiny neuronů. Tato migrace je závislá na signalizaci proteiny z rodiny Wnt. Cílem zadané práce je zjistit, jakým způsobem je gen ppk-1 zapojen do regulace Wnt signální dráhy. Mezi hlavní nástroje výzkumu bude patřit tkáňově specifická exprese aktivní a neaktivní formy PPK-1, tkáňově specifická degradace PPK-1 a genetická analýza interakcí s komponenty Wnt signální dráhy. V závislosti na dosažených výsledcích může také být využita mikroskopie na živých jedincích pro monitorování neuronální migrace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK