Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zelená svoboda. Pojetí emancipace v ekocentrickém myšlení
Název práce v češtině: Zelená svoboda. Pojetí emancipace v ekocentrickém myšlení
Název v anglickém jazyce: Green Freedom. Concept of emancipation in ecocentric thought
Klíčová slova: emancipace|koncept přírody|environmentální hnutí|ekofeminismus|antropocentrismus|nový materialismus|sociální ekologie|zelený socialismus
Klíčová slova anglicky: emancipation|concept of nature|environmental movement|ecofeminism|anthropocentrism|new materialism|social ecology|green socialism
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2019
Datum zadání: 13.12.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Matyáš Křížkovský
 
 
 
Zásady pro vypracování
Emancipace je inherentně chápána jako emancipace člověka a příroda v dějinách emancipačního diskurzu hraje především roli toho, od čeho se má člověk osvobodit.
Environmentální diskurzy přináší od druhé poloviny 20. století do této zdánlivé tautologie “antropocentrická emancipace” nové perspektivy. Ať už je to ekofeminismus, bookchinovská zeleno-rudá sociální ekologie, Latourem formulovaný koncept terestriální politiky nebo vitální materialismus Jane Bennett, otázky nad přírodou a lidskou emancipací se formulují odlišně. Nemůže to být právě příroda, ze které osvobození člověka přijde? Je dichotomie jedné přírody a mnoha kultur udržitelná? Je možné mluvit o emancipaci ne-lidí? Je člověk svobodný přírodě navzdory? Je environmentalismus schopný nabídnout lidstvu nový emancipační impuls? Tato diplomová práce má být pokusem zmapovat současné vlivné environmentální diskurzy optikou konceptu emancipace.
Seznam odborné literatury
Bruno Latour. Down to Earth. Politics In the New Climatic Regime. England: Polity Press. 2018
Diana Coole, Samantha Frost, eds. New Materialisms. Ontology, Agency and Politics. London, Durham, North Carolina: Duke University Press. 2010
Kate Soper. What Is Nature? Oxford UK, Cambridge USA: Blackwell. 1995
Murray Bookchin. The Ecology of Freedom. Palo Alto: Cheshire Books. 1982
Pavel Barša. Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Praha: Slon. 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK