Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Homeostáza železa u malárie
Název práce v češtině: Homeostáza železa u malárie
Název v anglickém jazyce: Iron homeostasis in malaria
Klíčová slova: Plasmodium, malárie, metabolismus železa, chemoterapeutika, chelátory
Klíčová slova anglicky: Plasmodium, malaria, iron metabolism, chemotherapeutics, chelators
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2019
Datum zadání: 14.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: Mgr. Luboš Voleman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Teoretická bakalářská práce shrnující poznatky o příjmu a utilizaci železa buňkami původců malárie a vlivu homeostázy železa na průběh této nemoci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK