Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Binding of eIF3 in complex with eIF5 and eIF1 to the 40S ribosomal subunit is accompanied by dramatic structural changes
Název práce v češtině: Vazba eIF3 v komplexu s eIF5 a eIF1 na ribosomální podjednotku 40S je doprovázena dramatickými strukturními změnami
Název v anglickém jazyce: Binding of eIF3 in complex with eIF5 and eIF1 to the 40S ribosomal subunit is accompanied by dramatic structural changes
Klíčová slova: eIF3, iniciace translace, ribosom, chemické zesítění spojené s hmotnostní spektrometrií, strukturní biologie
Klíčová slova anglicky: eIF3, translation initiation, ribosome, cross-linking coupled with mass spectrometry, structural biology
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2019
Datum zadání: 30.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:30.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK