Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ukazatele hmotnosti na kostře nedospělých jedinců
Název práce v češtině: Ukazatele hmotnosti na kostře nedospělých jedinců
Název v anglickém jazyce: Body mass estimation by skeletal features in juvenile individuals
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2019
Datum zadání: 14.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2022
Oponenti: Mgr. Pavla Alexia Jarešová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem zadané bakalářské práce bude shrnout poznatky a doposud vyvinuté metody týkající se odhadu hmotnosti z kosterních pozůstatků. Práce bude zaměřena na odhad hmotnosti z kosterních nálezů nědospělých jedinců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK