Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj početnosti lesních ptáků v České republice
Název práce v češtině: Vývoj početnosti lesních ptáků v České republice
Název v anglickém jazyce: Population trends of forest birds in Czechia
Klíčová slova: lesní hospodářství, preference druhu, ptačí druhy, vlastnosti lesa, změna početnosti
Klíčová slova anglicky: bird species, forest characteristics, forest management, change in abundance species preferences
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 13.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Lesní ptáci nejsou na rozdíl od polních druhů příliš postiženi intenzifikací zemědělské výroby, a proto lze předpokládat, že vývoj jejich početnosti bude z velké části odlišný. Nicméně o tom, ja tento vývoj vypadá, se téměř nic neví. Náplní práce bude pomocí dat nasbíraných v rámci celostátních monitorovacích projektů zjistit, jak se mění početnost ptáků s ohledem na jejich ekologické vlastnosti (např. preferenci prostředí, potravu, životní styl) a jaké faktory tyto změny způsobují. Analýza bude prováděna jednak na celostátní úrovni pro zhodnocení celkových trendů a jednak v lokálním měřírku pro účely odhalení jednotlivých působících faktorů, mezi něž budou patřit lesnické hospodaření a klimatické podmínky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK