Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv biologické příbuznosti na formu a tvar patra člověka
Název práce v češtině: Vliv biologické příbuznosti na formu a tvar patra člověka
Název v anglickém jazyce: Influence of biological relatedness on human palatal form and shape
Klíčová slova: heritabilita, patro, variabilita patra, příbuznost, submukózní rozštěp patra, gotické patro
Klíčová slova anglicky: heritability, palate, palate variability, relatedness, submucous cleft palate, gothic palate
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 13.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2022
Oponenti: MUDr. Jiří Borský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Základy biostatistiky
Seznam odborné literatury
Alves N, Deana NF, Ceballos F, Hernandez P, Gonzalez J.Sex prediction by metric and non-metric analysis of the hard palate and the pyriform aperture.Folia Morphol (Warsz). 2019;78(1):137-144.

Bejdová Š, Krajíček V, Peterka M, Trefný P, Velemínská J. 2012. Palatal shape and size variability in patients with bilateral complete cleft lip and palate using dense surface model construction and 3-D geometric morphometrics. J Cranio Maxill Surg 40:201–208.

Cvrček J1,2, Velemínský P1, Dupej J2,3, Vostrý L4, Brůžek J2. Kinship and morphological similarity in the skeletal remains of individuals with known genealogical data (Bohemia, 19th to 20th centuries): A new methodological approach.Am J Phys Anthropol. 2018 Nov;167(3):541-556.

Hoffmannová E, Cagáňová V, Dupej J, Borský J., Bejdová, Š., Velemínská J. (2018). Three-dimensional development of the upper dental arch in unilateral cleft lip and palate patients after early neonatal cheiloplasty. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 109: 1–6.

Kim E1, Sung J2, Song YM3, Chae HS1, Mo SS4, Kim YH1, Baek SH5 Heritability of Facial Skeletal and Dental Characteristics of Monozygotic and Dizygotic Twins Using Cephalometric Analysis and Falconer's Method.J Craniofac Surg. 2018 May;29(3):e274-e279.

Pakshir F, Ajami S, Pakshir HR, Malekzadeh AR.
Characteristics of Palatal Rugae Patterns as a Potential Tool for Sex Discrimination in a Sample of Iranian Children.J Dent (Shiraz). 2019 Mar;20(1):1-9.

Pereira T, Shetty S, Surve R, Gotmare S, Kamath P, Kumar S.
Palatoscopy and odontometrics for sex identification and hereditary pattern analysis in a Navi Mumbai population: A cross-sectional study.J Oral Maxillofac Pathol. 2018 May-Aug;22(2):271-278.

Selvamani M, Bindiya PK, Bhojaraju N, Bastian TS, Suhana HS, Mathew M.Morphological analysis of various rugae patterns among Dravidian population.
J Oral Maxillofac Pathol. 2019
Předběžná náplň práce
Téma bude řešeno ve spolupráci s Národním muzeem (Mgr. Jan Cvrček), kde disponují nesmírně vzácnou osteologickou kolekcí navzájem příbuzných koster doplněnou o sádrové odlitky chrupu a patra opět navzájem příbuzných jedinců ze současné české populace. Jako srovnávací material bude sloužit kontrolní soubor sádrových odlitků navzájem nepříbuzných dospělých jedinců (database 3D laboratoře). Diplomová práce by měla odpovědět na otázku, jaký vliv má biologická příbuznosti na formu a tvar patra, neboť jeho změněný tvar je jedním z projevů řady malformací s multifaktoriální dědičností. Metody výzkumu odpovídají principům virtuální antropologie, hodnocen bude celý povrch patra. Diplomová práce bude metodologicky konkrétně vycházet z publikací Bejdová et al. (2012), Hoffmannová et al. (2018).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK