Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Role živočišné stravy v evoluci homininů
Název práce v češtině: Role živočišné stravy v evoluci homininů
Název v anglickém jazyce: The role of meat-eating in hominin evolution
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 13.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2020
Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude věnovat problematice živočišné stravy u homininů. Podá přehled o vývoji konzumace masa, představí přeměnu mrchožrouta v lovce. Na základě nejvýznamnějších teorií zhodnotí vliv živočišné stravy a s tím spojeného lovu na evoluci homininů. Důraz bude kladen především na encefalizaci, změny tělesné stavby, rozšíření areálu i sociální důsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK