Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv zavlažování přečištěnou odpadní vodou na vývoj hydrofobity půdy
Název práce v češtině: Vliv zavlažování přečištěnou odpadní vodou na vývoj hydrofobity půdy
Název v anglickém jazyce: The effect of irrigation with treated wastewater on the development of soil hydrophobicity
Klíčová slova: přečištěná odpadní voda, půdní hydrofobita, zavlažování
Klíčová slova anglicky: treated wastewater, soil hydrofobicity, irrigation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 13.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2020
Oponenti: Mgr. Michal Šereš
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude zhodnocení vlivu závlahových přečištěných odpadních vod na půdní vlastnosti, a to zejména na vývoj půdní hydrofobity. Součástí práce bude experimentální část, ve které bude pomocí měření WDPT (Water Drop Penetration Time) zhodnocena změna vodoodpudivosti dvou typů půd dlouhodobě zavlažovaných přečištěnou odpadní & studniční vodou. Porovnány budou varianty zavlažované pomocí kapkové závlahy s variantami, které navíc zohledňují skutečný roční srážkový úhrn.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK