Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a ochrana oznamovatelů protiprávních jednání
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích a ochrana oznamovatelů protiprávních jednání
Název v anglickém jazyce: Personal data protection in labour law relationships and protection of whistleblowers
Klíčová slova: Ochrana osobních údajů, pracovněprávní vztahy, whistleblowing
Klíčová slova anglicky: Personal data protection, labour law relationships, whistleblowing
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 13.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2022
Datum a čas obhajoby: 01.03.2022 16:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 318, 318
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2022
Oponenti: JUDr. Roman Lang, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK