Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání reflexních a operantních metod při vyšetření efektu léčby u modelu neuropatické bolesti
Název práce v češtině: Porovnání reflexních a operantních metod při vyšetření efektu léčby u modelu neuropatické bolesti
Název v anglickém jazyce: Comparison of reflex-based and operant methods when evaluating effects of treatment on pain in experimetnal models
Klíčová slova: plantar test, vonFrey test, termální preference místa, podmíněná preference místa, vyšetření bolesti, neuropatická bolest, chronická konstrikce sedacího nervu, methylfenidát
Klíčová slova anglicky: plantar test, vonFrey filaments test, thermal place preference, conditioned place preference, pain evaulation, neuropathic pain, chronic constriction injury, methylphenidate
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 14.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Přestože je studiu bolesti věnováno velké úsilí, je minimální translace výsledků výzkumu do klinické praxe. Jedním z důvodů může být nevhodné používání metod testujících bolest u animálních modelů. Cílem studie je porovnat metody založené na reflexu s operantními metodami při evaluaci účinku nového analgetika u animálního modelu neuropatické bolesti. Jako model bolesti bude použit model chronické konstrikce sedacího nervu. Testovaným analgetikem bude metylfenidát. Jako metodiky založené na reflexu bude použit plantar test a test vonFreyovymi filamenty. Jako operatní metodiky budou použity tepelná preference místa a podmíněná preference místa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Although intensive pain research, there has been only limited translation from basic research to clinical practice. One of the reason might be using of unappropriate methods of pain evaluation in animal models. The aim of the study is to compare reflex-based and operant methods in pain evaluation when evaluating effect of novel analgesic in animal models of neuropathic pain. Chronic constriction injury will be used as a neuroapthic pain model. Methylphenidate will be tested by means of reflex-based methods (the vonFrey filaments test and plantar test) and operant methods (the thermal preference test and conditioned place preference).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK