Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učební úlohy v matematice a zeměpisu: srovnání na základě analýzy učebnic pro 2. stupeň základních škol
Název práce v češtině: Učební úlohy v matematice a zeměpisu: srovnání na základě analýzy učebnic pro 2. stupeň základních škol
Název v anglickém jazyce: Learning tasks in mathematics and geography: comparison based on an analysis of textbooks for the second level of primary school
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2019
Datum zadání: 14.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK